معصومه حاجی عموشا
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
پست سازمانی عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي زبان و ادبیات عربی
سال فراغت 1377/11/04
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه اصفهان
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 1
تاریخ شروع همکاری 1391/07/01
اطلاعات تکمیلی :
ENGLISH